Tänder ljus

juli 24th, 2011

  Låter detta Ljus brinna för att visa MITT STÖD – Hedra OFFREN i NORGE GUNVOR    

En gång, när du känner dig fullärd, en gång när du tycker att du nått livets höjdpunkt, när du tycker att du är bättre än de flesta, en gång när du känner att tomrummet efter dig nog aldrig kan fyllas……………….. Gör då blott så här och ditt sinne blir ödmjukt stilla. Tag en kanna fyll […]

Andras misstag kan vara av stort värde för dig om du vet vad som orsakade misstagen. Ditt rykte skapas av andra. Din karaktär skapar du själv. Om du inte vet varför du misslyckades är du inte klokare än när du började göra felet. Kom ihåh att du själv sätter dina begränsningar. Den som aldrig gör […]

Dikt

juli 10th, 2011

Låt oss ge varandra tid låt oss göra famnen vid låt oss älska, låt oss sjunga låt oss skratta, låt oss leka låt oss sorgerna beveka låt oss jaga tvivlen bort Livet är så kort. * Bo Setterlind *  

Viste du att…

juli 6th, 2011

…humlorna är norra halvklotets viktigaste pollinerare. Deras pollinering av klövervallar anses ha stor ekonomisk betydelse för jordbruket. …gadden hos bin och humlor är en omvandlad äggläggare som inte längre används. istället kommer drottningens ägg ut vid gaddens bas. …bin och humlor använder pollen som barnmat åt sina larver. …den nektar de också hittar i blommorna […]