Naturens Melodi

Posted juli 27th, 2015 by Skogsviol

Här i norr vi rotfullt Njuter. Naturen toner oss omsluter
som ger en otrolig repertoar.
Vindens tonläge är många, vi lyss till regnet här vi gånga.
Varje droppes ton är underbar.

Fågelsång i dur och moll, kommer ifrån alla håll
med toner ljudande och klara.
Bäckens basröst under bron, hör vi som en säker ton.
Må naturens toner vi bevara.

Dikt av:  Hillevi Jonnse´n  Vilhelmina

images

MoreheadG

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>