Datorn – pensionärens vän

Posted oktober 10th, 2014 by Skogsviol

Kan datorn fungera som en medicin mot deppighet? Jo, det verkar faktiskt så.
En internationell studie, gjord på 3075 pensionärer under sex års tid,
visar att de som regelbundet använder internet har betydligt färre depressiva
tankar än de som inte är ute på nätet.
Störst effekt på humöret hade datoranvändandet hos dem som levde ensamma
och förklaringen är förmodligen att internet minskar känslan av isolering
och ensamhet.
Källa: Journal OF Gerontology

computergal

animaatjes-beer-17-53601

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>