Tänkvärt

Posted mars 5th, 2012 by Skogsviol

Motgångar får man för att lära sig
och framgångar för att lära sig använda
den kunskapen man har lärt sig då man
hade motgångar.

* Hans Broström *


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>