Innan vi lever

Posted september 20th, 2011 by Skogsviol

Innan vi lever är livet inte något,
men det tillkommer oss att ge det
en mening och värdet är inget
annat än den mening vi väljer.

Av  Jean – Paul Sartre

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>