Att uppleva naturen..

Posted februari 2nd, 2010 by Skogsviol

Den pensionerade översten var på jakt, han hade satt sig på pass vid den
gamla bron och blev med tiden rätt onykter.
Plötsligt kom en hare skuttande på bron. Efter några fumliga försök
att komma till skott gav översten upp,
Försökte sträcka på sig och sa:- Paschera !

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>