Vad säger korna på söndag…

Posted oktober 30th, 2010 by Skogsviol

DAGS ATT ställa om klockan igen.

På söndag blir sommartiden normaltid.
Sommartid infördes i västvärlden under
slutet av 1900-talet trots protester från
många. Det påstods till exempel i
många länder att korna  skulle bli förvirrade om man
mjölkade dem  en timme tidigare. Men korna har inte
protesterat över ändrade mjölkningstider…
Idag tycker de flesta att det är bra med sommartid,
med längre ljusa kvällar.
I  Sverige  infördes sommartid år 1980,
men redan år 1916 gjordes ett försök på ett år.
Sedan år 1998  har Sverige samma sommartids
– regler som alla andra EU-länder.

” VISTE DU ATT…
…sommartid används i omkring
70 länder runt om i världen. ”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>