Visste du att…

Posted januari 20th, 2012 by Skogsviol

…alkohol, rökning, onyttig mat och brist på
motion kostar samhället 55 miljarder kronor
i form av produktionsbortfall vid
sjukdom och för tidig död.
Källa: Statens Folkhälsoinstitut


 

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>