På väg söderut

Posted september 27th, 2011 by Skogsviol

Flyttfåglar hit flyttar vi…

* Bofinken
Flyttar: Oktober, Sydengland och Frankrike.
lever i flockar intill jordbruksfält.
Kommer tillbaka: Mars

*Lövsångare
Flyttar: Augusti,till sydöstra Afrika,
de som lever söder om Jämtland
flyttar till Västafrika
Kommer tillbaka: April- maj

Sädesärlan

Flyttar: Augusti- september

Kommer tillbaka: April
Flyttar till.
Egypten och mellanöstern

 

 

Sånglärka
Flyttar: Oktober, Kommer tillbaka:
Februari
Flyttar till:
England och Frankrike.
Flocklevande i sina vintervisten.

Källa: Natur Jornalen

De flesta av våra svenska tranor övervintrar
i Spanien och flyger över Pyrenéerna,
bergskjedjan, mellan Frankrike och Spanien
Välkommen åter

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>